wij helpen Uganda

Ik wil naar school, dankzij mijn meter of peter!

 

In 2006 zagen we de noodzaak in, om ook een handje te helpen, om zoveel mogelijk AIDS weeskinderen en straatkinderen uit de regio de kans te bieden school te lopen in St-Patrick Preparatory School. Daarom startten we dit peter- of meterschapsproject.

Het peter- of meterschapsproject houdt in dat u een kind de mogelijkheid geeft om school te lopen in St-Patrick’s Preparatory School. St-Patrick's wil kwaliteitsonderwijs bieden en beperkt daarom het aantal leerlingen per klas. Omdat deze school bovendien geen subsidies van de overheid ontvangt, heeft de beperking van het aantal leerlingen als grote nadeel dat het schoolgeld 4 à 5 maal hoger ligt dan in een staatsschool.

In de staatsscholen zijn klassen van meer dan 100 leerlingen per leerkracht echter geen uitzondering, zodat hier onmogelijk kwaliteitsvol onderwijs kan verleend worden.

Het schoolverhaal van de kindjes stopt niet na het basisionderwijs! Na St-Patrick's kan het kind secundair onderwijs volgen in St-Mary's Secundary School, eveneens in Nkozi. Dit is een secundaire school die eveneens kwaliteitsvol onderwijs aanbiedt.

Indien u een kind sponsort in de kleuterschool of in de lagere school, stort u 15 euro per maand. Deze 15 euro wordt gebruikt om het schoolgeld te betalen.

Indien het kind overgaat of reeds school loopt in het secundair onderwijs betaalt u 25 euro per maand.

Kids for Uganda betaalt het schoolgeld van uw kind rechtstreeks aan de school, zodat het geld zeker gebruikt wordt voor het onderwijs van het kind.

Als meter en peter krijg je een foto en een inlichtingenfiche van het kind waarop eveneens de gezinstoestand wordt beschreven. Jaarlijks krijg je een nieuwe foto en een kort evolutieverslag.

Ik word graag een meter of peter


Schoolgeld voor een kind in de kleuter- en basisschool:

€ 15 / maand


Schoolgeld voor een kind in het secundaire onderwijs:

€ 25 / maand


Laat ons per mail weten als je graag peter of meter wil worden van een kindje in onze school


Steun vzw Kids for Uganda


Bankrekeningnummer BE36 3300 5858 1081 

BIC BBRUBEBB 


Fiscaal aftrekbaar vanaf €40 per jaar