wij helpen Uganda

EDUCATION IS THE KEY TO SUCCESS

ONS VERHAAL


We willen kinderen en jongeren in het algemeen, en weeskinderen in het bijzonder, een kans geven op een betere toekomst. Dit willen we verwezenlijken met respect voor de eigenheid van de lokale, traditionele cultuur. Voor Kids for Uganda is de verwezenlijking van een betere toekomst voor kinderen in een bepaalde regio slechts mogelijk, indien zowel het onderwijs, als de gezondheidszorg en de levensstandaard een voldoende hoog niveau bereiken. Deze drie pijlers dienen dan ook tegelijkertijd te worden aangepakt. Zoals dat voor alle organisaties voor ontwikkelingssamenwerking het geval is, kan Kids for Uganda echter onmogelijk actief zijn op al deze terreinen en willen we ons daarom vooral toespitsen op het aspect onderwijs. Om in de regio waar Kids for Uganda actief is eveneens een verbetering van de gezondheidszorg en een verhoging van de levensstandaard te bekomen, wordt op deze vlakken samengewerkt met andere organisaties en lokale partners.

Lopende acties ttv vzw Kids for Uganda

 VERKOOP PERENSTROOP


  Met ons gezin kochten we een perenboomgaard. Met de opbrengst van onze peren willen wij graag onze projecten (zonnepanelen en opknappen klaslokalen) verder steunen. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om van onze oogst perenstroop te laten maken.


  Onze ambachtelijke perenstroop (90% peer en 10% appel) kan je bestellen tot en met 5 november 2021.

  De perenstroop is verkrijgbaar vanaf 8 november 2021.


  Deze perenstroop is gemaakt met niet bespoten peren en appelen die we zelf geplukt hebben. 


  1 potje (280g) kost € 4,50

  Voor 5 potjes betaal je € 20


  Reserveer via deze link jouw potje(s) perenstroop

  Steun vzw Kids for Uganda


  Bankrekeningnummer BE36 3300 5858 1081 

  BIC BBRUBEBB 


  Fiscaal aftrekbaar vanaf €40 per jaar