Kids for Uganda www.uganda.be

 

 

 

 

 

 

 

In een notendop
Historiek
School project
Hospitaal project
Petekindje
Dagboek
Activiteiten
Actualiteiten in Uganda
Persberichten
Project KHK
Giften
Vrijwilligerswerk
Link
Sponsors
Contact
Home

Ik wil naar school!

Dit peter- of meterschap houdt in dat u een kind de mogelijkheid geeft om school te lopen in St-Patrick’s Preparatory School. Dit is de lagere school in Nkozi waarvan wij de verdere uitbouw financieren.

St-Patrick's wil kwaliteitsonderwijs bieden en beperkt daarom het aantal leerlingen per klas. Omdat deze school bovendien geen subsidies van de overheid ontvangt, heeft de beperking van het aantal leerlingen als grote nadeel dat het schoolgeld 4 à 5 maal hoger ligt dan in een staatsschool.

In de staatsscholen zijn klassen van meer dan 100 leerlingen per leerkracht echter geen uitzondering, zodat hier onmogelijk degelijk onderwijs kan verleend worden.

Na St-Patrick's kan het kind secundair onderwijs volgen in St-Mary's Secundary School, eveneens in Nkozi.

Indien U een kind sponsert in de kleuterschool of in de lagere school, stort u 13 euro of 25 euro per maand. 13 euro wordt gebruikt om het schoolgeld te betalen. Indien u 25 euro per maand stort wordt hiervan 12 euro gebruikt om de school verder uit te bouwen.

Indien het kind overgaat of reeds school loopt in het secundair onderwijs betaalt u 25 euro per maand.
Hier gaat de 25 euro volledig naar het schoolgeld.

Kids For Uganda betaalt het schoolgeld van uw kind rechtstreeks aan de school, zodat het geld zeker gebruikt wordt voor het onderwijs van het kind.

Indien u het peter- / meterschap aanvaardt, krijgt u een foto en een inlichtingenfiche van het kind waarop eveneens de gezinstoestand wordt beschreven. Jaarlijks krijgt u een nieuwe foto en een kort evolutieverslag.

De totale som die u in een jaar stort voor het peter / meterschap is fiscaal aftrekbaar.

Voor meer inlichtingen kan u steeds terecht bij Sandrine Geentjes, sandrine@uganda.be of
Agnes Penne, Tel. 0474 25 23 22.

“Op 4 februari 2013 telden we 45 studenten die in St. Mary’s School hun middelbare opleiding volgen. St. Mary’s School ligt eveneens in Nkozi.
De studenten in St. Mary’s School krijgen, even als de leerlingen in St. Patrick’s School, alle nodige steun en aandacht van Kids for Uganda.”

 

 

vzw Kids for Uganda

IBAN: BE36 3300 5858 1081
BIC: BBRUBEBB