In een notendop

volg ons dagelijks leven in Oeganda via Facebook

vzw Kids for Uganda

 

Word peter of meter vanaf €13/maand!


Word peter of meter en geef de mogelijkheid
aan een kind om school te lopen in de lagere school van St-Patrick's Preparatory School.
Petekindje


Giften vanaf 40 euro zijn Fiscaal aftrekbaar


IBAN: BE36 3300 5858 1081
BIC: BBRUBEBB

vzw Kids for UgandaIn een notendop

vzw Kids For Uganda gaat uit van :

  • het recht op onderwijs;      
  • het recht op gezondheid;
  • het recht op een levensstandaard die toereikend is voor de lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling van ieder kind, zoals die voorzien zijn in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.


De vzw Kids For Uganda in een notendop


Wat is de vzw Kids for Uganda ?

De vzw Kids for Uganda is een Belgische organisatie voor ontwikkelingshulp en ontwikkelingssamenwerking met, zoals de naam verraadt, de Oegandese kinderen als doelgroep.


Wat wil Kids for Uganda ?

In de noordelijke hemisfeer wil Kids for Uganda de jongeren sensibiliseren voor de Noord-Zuid-problematiek.

In de zuidelijke hemisfeer wil zij kinderen en jongeren in het algemeen, en weeskinderen in het bijzonder, een kans geven op een betere toekomst. Dit wil zij verwezenlijken met respect voor de eigenheid van de lokale, traditionele cultuur.

Voor Kids for Uganda is de verwezenlijking van een betere toekomst voor kinderen in een bepaalde regio slechts mogelijk, indien zowel het onderwijs, als de gezondheidszorg en de levensstandaard een voldoende hoog niveau bereiken. Deze drie pijlers dienen dan ook tegelijkertijd te worden aangepakt.

Zoals dat voor alle organisaties voor ontwikkelingssamenwerking het geval is, kan Kids for Uganda echter onmogelijk actief zijn op al deze terreinen en wil zich daarom vooral toespitsen op het aspect onderwijs.

Om in de regio waar Kids for Uganda actief is eveneens een verbetering van de gezondheidszorg en een verhoging van de levensstandaard te bekomen, wordt op deze vlakken samengewerkt met andere organisaties en lokale partners.


Wat doet Kids for Uganda ?

In de noordelijke hemisfeer werkt Kids for Uganda aan de sensibilisering van de jongeren voor de Noord-Zuid–problematiek,


  • door lezingen te houden in scholen en jeugdhuizen;
  • door zoveel mogelijk jongeren te betrekken bij de werking van de organisatie;


In de zuidelijke hemisfeer werd Oeganda uitgekozen als werkterrein omdat het aantal weeskinderen daar enorm is gestegen door het aanslepend conflict in het Noorden van Oeganda en de AIDS-epidemie.

Kids for Uganda helpt er vooral bij de bouw, de renovatie en de uitrusting van scholen.

Het oprichten van internaten maakt het mogelijk om weeskinderen op te nemen in de schoolgemeenschap. Getracht wordt om weeskinderen uit het Noorden van Oeganda, waar continu oorlogsgeweld aanwezig is, in het vredige Zuiden te laten opgroeien.

Om de ontwikkeling van de regio in haar totaliteit te kunnen verwezenlijken werkt Kids for Uganda samenwerkingsverbanden uit met andere ontwikkelingsorganisaties en lokale partners, die gespecialiseerd zijn in gezondheidszorg, voeding, landbouw, handel, e.d..

Kids for Uganda tracht hierbij de andere organisaties te helpen door o.m. het inzamelen van materieel voor de plaatselijke ziekenhuizen.

Historiek

Het begin van vzw kids For Uganda


Tijdens de zomer van 2001 was Hilde Walraevens (lerares Biologie) in Uganda. Ze werd er geconfronteerd met de problematiek van de kindsoldaatjes in Noord-Uganda. Eens terug in België werkte ze een project uit, dat ze voorlegde aan de directie van het KA Zaventem (waar Hilde les geeft). Het project had initieel als doel om goederen in te zamelen voor Noord-Uganda en om het schoolgeld van enkele ex-kindsoldaatjes te sponsoren.


Onder impuls van de leerlingen groeide het project en werd de lat zeer hoog gelegd: Hilde zou met een groep van 6 leerlingen naar Noord-Uganda trekken om daar een blindenschool op te knappen en het project zou ook geld inzamelen om 20 ex-kindsoldaatjes te sponsoren.


Door het organiseren van een hoop activiteiten en het zoeken naar sponsors slaagden de leerlingen van het Atheneum erin om hun doelstellingen te bereiken. Ze hebben het geld voor 20 ex-kindsoldaatjes bijeen gekregen alsook het geld om de blindenschool op te knappen.

Enkele weken voor het vertrek naar Noord-Uganda flakkerde de oorlog op in het Noorden. De Rebellen drongen het land binnen en zaaiden moord en terreur. Door deze onveilige situatie waren we genoodzaakt om ons verblijf in het Noorden af te lassen.

Toch is ons project niet verloren,aangezien met ons geld de grondstoffen zijn aangekocht om de school te restaureren en enkele lokale arbeiders hebben er de restauratie uitgevoerd. Tijdens een ontmoeting met de Concerned Partents Association hebben we het geld overhandigd voor de sponsoring van 20 ex-kindsoldaatjes.


Maar we wilden toch nog wat meer doen. Na enige dagen zoekwerk in Uganda kwamen we in contact met Prof. Michel Lejeune van de Uganda Martyrs Univerity. Hij had wel grondstoffen, maar geen mankrachten om in het dorpje Nkozi een stenen schooltje te bouwen voor weeskindjes. Dat project zou hun rieten schooltje vervangen. Dus startten we op 11 juli met het graven van de funderingen voor de bouw van een schooltje voor weeskindjes.