Kids for Uganda www.uganda.be

 

 

 

 

 

 

 

In een notendop
Historiek
School project
Hospitaal project
Petekindje
Dagboek
Activiteiten
Actualiteiten in Uganda
Persberichten
Project KHK
Giften
Vrijwilligerswerk
Link
Sponsors
Contact
Home

Ter informatie van de vrijwilligers


Juridisch statuut van de organisatie
Vereniging zonder winstoogmerk

Doelstellingen
Kids For Uganda heeft als doel duurzame hulpprojecten op te zetten in Oeganda. In
België wil ze jongeren sensibiliseren voor de Noord-Zuid-problematiek.

Verzekeringscontracten
Voor de verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid en Lichamelijke ongevallen van de
personen die zich vrijwillig inzetten voor vzw Kids For Uganda, is de organisatie
toegetreden tot de vrijwilligersverzekering aangeboden door de Provincie Vlaams- Brabant.

Erkenningsnummer: VLB20070190

Alle inlichtingen hierover zijn te vinden op de websites www.vlaamsbrabant.be en
www.dexia-verzekeringen.be/vrijwilligerswerk/index.asp

Vergoedingen
De organisatie betaalt geen enkele vergoeding, noch verplaatsingsonkosten
voor de vrijwilligersactiviteiten, noch in België, noch in Oeganda.

Geheimhoudingsplicht
De vrijwilliger kan gegevens vernemen ten aanzien van de geheimhoudingsplicht
waartoe hij gehouden is in artikel 458 van het Strafwetboek.

 

Vzw Kids for Uganda

IBAN: BE36 3300 5858 1081
BIC: BBRUBEBB