Kids for Uganda www.uganda.be

 

 

 

 

 

 

 

In een notendop
Historiek
School project
Hospitaal project
Petekindje
Dagboek
Activiteiten
Actualiteiten in Uganda
Persberichten
Project KHK
Giften
Vrijwilligerswerk
Link
Sponsors
Contact
Home

Steun aan Nkozi Hospital

Tijdens de eerste Oegandareis van de Kids For Uganda in juli 2002 werd een bezoek gebracht aan het plaatselijk ziekenhuis van Nkozi. Daarbij werd vastgesteld dat Nkozi Hospital het moet rooien met zeer beperkte middelen. Daarom werd overwogen om medisch materiaal in te zamelen.

Tijdens de Oegandareis 2003 werd zoveel mogelijk informatie vergaard over de toestand en behoeften van Nkozi Hospital:

Nkozi Hospital

Het ziekenhuis werd gesticht in 1942 door de White Sisters of Our Lady of Africa en is eigendom van het aartsbisdom Kampala.

Sinds 1994 wordt het ziekenhuis beheerd door de Oegandese zusterorde van het Immaculate Heart of Mary Reparatrix, met als lokale naam de Ggongonya-zusters.

Voor de organisatie van de gezondheidszorg in Oeganda is het grondgebied opgedeeld in Health Sub Districts, waarin telkens een Referral Hospital verantwoordelijk is voor de organisatie en opvolging van de lagere gezondheidsvoorzieningen.

Nkozi Hospital is het Referral Hospital voor Mawokata South Health Sub District, een gebied van 907,16 km², dat iets meer dan 92.000 inwoners telt.

Nkozi Hospital (= Health Centre IV) superviseert 6 gezondheidscentra van een lager niveau (3 HC III en 3 HC II), die elk hun eigen werkgebied hebben.

Naast het uitoefenen van zijn functie van HSD Headquarter en de basisfuncties van een ziekenhuis, nml. de curatieve en preventieve geneeskunde bij gehospitaliseerde (100 bedden) en ambulante patiënten, verzorgt het ziekenhuis in zijn eigen werkgebied nog mobiele gezondheidsposten die mee instaan voor het uitvoeren van het vaccinatieprogramma, paramedische consultaties houden en aan gezondheidsvoorlichting doen. Bovendien, heeft het ziekenhuis een “Dienst thuisverpleging” die vooral gericht is op AIDS-patiënten.

Meest behandelde ziekten: malaria, acute luchtwegen infecties, AIDS, diarree, bloedarmoede en ondervoeding.

Behoeften

Nkozi Hospital heeft een constant gebrek aan financiële middelen, waardoor uiteraard ALLE activiteiten worden bemoeilijkt.

Zo is er een continue tekort aan gekwalificeerd personeel (vooral geneesheren en verpleegkundigen) omdat de lonen in de staatsziekenhuizen gevoelig hoger liggen.

Ook de aankoop van geneesmiddelen is een groot probleem.

Het aanschaffen van en herstellen van dure medische apparaten is slechts mogelijk door schenkingen.

Inbreng Kids For Uganda

Kids For Uganda financierde de aankoop en de installatie van een apparaat waarmee water kan gezuiverd worden om er infusvloeistoffen mee te maken.

Kids For Uganda tracht in Belgische ziekenhuizen afgeschreven maar nog in goede staat verkerend medisch materiaal te bekomen om naar Nkozi Hospital te versturen.

Kids For Uganda financiert de renovatie van de gebouwen.

Kids For Uganda financiert de studiebeurs van een studente vroedvrouw.

 

vzw Kids for Uganda

IBAN: BE36 3300 5858 1081
BIC: BBRUBEBB