Kids for Uganda www.uganda.be

 

 

 

 

 

 

 

In een notendop
Historiek
School project
Hospitaal project
Petekindje
Dagboek
Activiteiten
Actualiteiten in Uganda
Persberichten
Project KHK
Giften
Vrijwilligerswerk
Link
Sponsors
Contact
Home

SAINT-PATRICK’S PREPARATORY SCHOOL

2003 - 2004

De kleuterschool
Met de bouw van de kleuterschool werd in 2003 begonnen, in samenwerking met de Uganda
Martyrs University en de Bnnakaroli Brothers.

 

 

 

 

 

 

 

De kleuterschool opende haar deuren in februari 2004.


De kleuterschool

2005 - 2006

De lagere school
De bouw van de lagere school ging van start in 2005

Het eerste gebouw met 4 klaslokalen was tijdig gebruiksklaar in februari 2006, zodat de lagere
school van start kon gaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste spadesteek van de funderingen van het tweede gebouw van de lagere school, bedoeld
om de administratie in onder te brengen, werd gestoken in de zomer van 2005.


Administratie

The "Administration Block" kon eind 2006 al gedeeltelijk in gebruik worden genomen.
2 lokalen doen voorlopig dienst als klaslokaal, in afwachting dat de nog te bouwen klaslokalen
opgetrokken kunnen worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de werkvakantie in juli 2006 werd gestart met het uitgraven van de funderingen van het
derde gebouw. Dit gebouw wordt het grootste van het hele complex en zal 6 klaslokalen, de
keuken, de refter en opbergruimtes omvatten. Omdat dit gebouw wordt opgetrokken op een sterk
hellend gedeelte van het terrein werden hier 3 niveaus voorzien.

In het najaar 2006 werd echter, na overleg met de schooldirectie, besloten om de
werkzaamheden aan dit gebouw voorlopig stop te zetten en prioriteit te geven aan woningen voor
leerkrachten.

2007 - 2008

Het huisvesten van de leerkrachten vormt een deel van hun verloning en het snel in gebruik
nemen van de leraarswoningen, zou dus een forse besparing op de werkingskosten betekenen,
omdat de huur voor de woningen wordt uitgespaard.


Juli 2007


April 2008

Ondanks dat er nog wat afwerking ontbrak, konden de woningen in mei 2008 in gebruik worden
genomen.

De volgende fase in de uitbouw van de school was het het aanbouwen van een vijfde klas aan het
reeds bestaande gebouw met vier klaslokalen. Hieraan werd prioriteit gegeven omdat in februari
2009 het zevende leerjaar van start ging en er dus dringend werk moest gemaakt worden van een
bijkomend klaslokaal.


De 5 klaslokalen

In dezelfde periode werden voor het internaat een slaapzaal voor 50 jongens en een voor 50
meisjes opgetrokken. Deze gebouwen werden door de Bannakaroli Brothers gefinancierd. Deze
broederorde beheert verschillende scholen en is ook verantwoordelijk voor het dagelijks beheer
van St-Patrick's.


De slaapzaal voor meisjes

2009

In 2009 kon dan uiteindelijk worden verdergewerkt aan het gebouw met 3 verdiepingen, waarin de
6 klaslokalen, de keuken en de refter zullen worden ondergebracht. Uiteraard dienden hier stevige funderingen te worden voorzien. Dit nam dan ook bijna het
volledige jaar 2009 in beslag.

 


September 2009


November 2009

Tegelijkertijd werd echter ook gezorgd voor de opvang van regenwater. Hiervoor werden de daken
van de administratie en de slaapzaal voor de jongens voorzien van dakgoten en werden er 5 grote
watertanks ge´nstalleerd.

2011

 

 

 

Kids for Uganda

IBAN: BE36 3300 5858 1081
BIC: BBRUBEBB